Video nadzor na javnim površinama - ZA ili PROTIV?

Šta mislite o postavljanju nadzornih kamera na javnim površinama i gradskim saobraćajnicama? Da li bi to riješilo probleme vandalizma i smanjilo broj saobraćajnih prekršaja ili smatrate da bi vam tako bila narušena privatnost?

Vandalizam, nebriga o opštim dobrima, nekultura i bahatost u saobraćaju, u porastu su u cijeloj državi. Uništava se mobilijar na javnim prostorima, oštećuje se gradsko zelenilo, lomi javna rasvjeta, nestaju oluci, slivnici, kradu se čak i saobraćajni znakovi i semafori.

Vandali ne miruju: Lome klupe, ležeće policajce...


Zbog svega navedenog, MUP i lokalne uprave šest crnogorkih gradova razmatraju mogućnost uvođenja video nadzora sa ciljem kontrole javnih površina i gradskih saobraćajnica. Projekat bi obuhvatao postavljanje kamera na više lokacija u Podgorici, Budvi, Baru, Kotoru, Herceg Novom i Nikšiću i njihovo umrežavanje, što daje mogućnost nadgledanja lokacija u realnom vremenu, ali i pregled snimaka. Pregovori oko ovog projekta su u toku, formirana je međuresorska komisija čiji je član i predstavnik Agencije za zaštitu ličnih podataka i trenutno se radi na pronalaženju pravnog osnova za postavljanje kamera.Predstavnici gradskih vlasti i MUP-a tvrde da su benefiti projekta višestruki. Video nadzorom će se preventivno djelovati u cilju smanjenja broja krivičnih djela, a poboljšaće se i efikasnost policije u otkrivanju i dokazivanju istih.

Ono što svakako nije po volji mnogima jeste činjenica da će biti snimani non-stop i gotovo svuda što dovodi u pitanje i Ustavom zagarantovano pravo na privatnost. Građanima je sa jedne strane sasvim prihvatljivo da borave u restoranima, hotelima, bankama i drugim objektima koji imaju video nadzor (stvar je izbora), ali mnogi ne žele da budu snimani na ulici, u parku ili nekim drugom javnim površinama.

Pošto je projekat još uvijek u pripremi, nije poznato na koji način će video zapisi biti pregledani i čuvani, kao ni nakon kojeg vremenskog perioda će oni biti obrisani, ali mnogi u tome vide brojne mogućnosti za zloupotrebe.

U svijetu, pa i regionu, video nadzor se uveliko koristi. U Srbiji i Hrvatskoj kamerama su prekriveni gotovo svi veći gradovi, a od evropskih zemalja prednjači Velika Britanija gdje prema nekim procjenama ima preko četiri miliona kamera od čega je pola miliona u Londonu.

Šta vi mislite o svemu, recite nam u anketi i komentarima:

Sve vijesti