Atlas Hotels Group u gubitku 446.000 za kvartal!

Autor:

Hotelsko-turističko preduzeće (HTP) Atlas Hotels Group iz Bara završilo je drugi kvartal sa gubitkom od 446,18 hiljada eura, skoro tri puta većim nego u istom periodu prošle godine.

Atlas Hotels Group u gubitku 446.000 za kvartal! Foto: MONDO/Mladen Stojović

  Prema izvještaju o poslovanju, objavljenom na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi preduzeća su na kraju juna bili 17 odsto veći i iznosili su 101,03 hiljade eura.

Poslovni rashodi bili 35 odsto manji i iznosili su 104,26 hiljada eura. Od toga se na troškove zarada, njihovih naknada i ostale lične rashode odnosilo 34,17 hiljada eura, amortizacije i rezervisanja 27,48 hiljada, a materijala 5,66 hiljada eura. Na ostale poslovne rashode odnosilo se 31,7 hiljada eura.

Ukupna aktiva kompanije na kraju juna iznosila je 10,68 miliona eura i bila je 1,8 odsto manja u odnosu na uporedni period.

Akumulirani gubitak dostigao je 6,4 miliona eura, a kratkoročna rezervisanja i obaveze 147,64 hiljade eura.

Kompanija Atlas hotels group nastala je odlukom o restrukturiranju Hotelsko turističkog preduzeća (HTP) Korali, putem podjele uz osnivanje dva nova preduzeća. Odluka je donesena na skupštini akcionara HTP Korali, početkom decembra 2009. godine, a podrazumijevala je osnivanje Atlas hotels grupa i Trend Korala.

Većinski vlasnik kompanije je Atlas Mont fond sa skoro 80 odsto akcija, Atlas banci pripada 11,66 odsto, a Atlas investu 5,4 odsto dionica. Ostali akcionari raspolažu sa manje od jedan odsto udjela u preduzeću.