Kako da uknjižite nepokretnost

Autor:

Pročitajte šta je potrebno da se uknjiži nepokretnost.

0
A- A A+

Uknjižba nepokretnosti

Prilikom uknjižbe nepokretnosti, potrebno je u područnu jedinicu uprave za nekretnine (katastar) ponijeti sljedeće:

1. Ispuniti obrazac koji se uzima u upravi za nekretnine

2. Uplatiti na račun RAT-a 5,00 eura, svrha: Administrativna taksa - uknjižba nepokretnosti.

3. Uplatiti na račun Uprave za nekretnine 10,00 eura, svrha: Taksa - uknjižba nepokretnosti.

4. Ugovor o kupoprodaji ili Ugovor o nasledstvu, kopiju lične karte.

5. U slučaju kuporodaje nekretnine potrebno je priložiti klauzulu ovjerenu kod notara kao dokaz da su ispoštovani uslovi ugovora o kupoprodaji.

6. Ponijeti ispunjen obrazac, kopiju lične karte, ugovor o kupoprodaji / poklonu, klauzulu i uplatnice u upravu za nekretnine.

Pročitajte još informacija koje vas mogu zanimati...

  Kako izvaditi list nepokretnosti

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

1. Ispunjen zahtjev za izdavanje lista nepokretnosti.

2. Uplatinicu na račun Državnog trezora-uprava za nekretnine Podgorica

3. Uplatiti na račun Uprave za nekretnine, svrha: Administrativna taksa,

4. Donijeti fotokopiju lične karte ili pasoša (podnosioc zahtjeva).

Zahtjev za izdavanje kopije katastarskog plana

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

 1. Ispunjen zahtjev za izdavanje kopije katastarskog plana.

 2. Uplatnicu na račun Drzavnog trezora-uprava za nekretnine Podgorica, po parceli-razmjere 1:1000,1:2500,1:5000 .

 3. Uplatiti na račun Uprave za nekretnine, svrha: Administrativna taksa

 4. Donijeti fotokopiju lične karte ili pasoša (podnosioc zahtjeva)

Zahtjev za upis u katastar (parcele, zgrade, posebnog dijela i sl.)

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

 1. Ispunjen zahtjev za upis u katastar.

 2. Uplatnicu na račun Drzavnog trezora-uprava za nekretninne Podgorica

 3. Uplatiti na račun Uprave za nekretnine, svrha: Administrativna taksu,

 4. Ovlašćenje od stranke za zastupanje.

 5. Donijeti fotokopiju lične karte ili pasoša (podnosioc zahtjeva)

Uvjerenje o neposjedovanju nekretnine

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

 1. Ispunjeno uvjerenje o neposjedovanju nekretnine.

 2. Uplatnicu na račun Uprave za nekretnine, svrha: Administrativna taksa

 3. Uplatiti na račun Uprave za nekretnine, svrha: Administrativna taksa

 4. Donijeti fotokopiju lične karte ili pasoša (podnosioc zahtjeva).

Zahtjev za uvid u spise

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

1. Ručno ispunjen zahtjev za uvid u spise.

2. Uplatinicu na račun RAT-a

3. Donijeti fotokopiju lične karte ili pasoša (podnosioc zahtjeva).

Zahtjev za procjenu nekretnine

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

 1. Ručno ispunjen zahtjev za procijenu.

 2. Uplatnicu na račun RAT-a

 3. Donijeti fotokopiju lične karte ili pasoša (podnosioc zahtjeva).

Zahtjev za promjenu kulture

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

 1. Ispunjen zahtjev za upis u katastar (naznaka promjena kulture).

 2. Uplatnicu na račun Uprave za nekretnine-a

 3. Uplatnicu na racun RAT-a

 4. Donijeti fotokopiju lične karte ili pasoša (podnosioc zahtjeva)

Zahtjev za upis hipoteke

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

 1. Potvrda banke o upisu hipoteke

 2. Uplatnicu na račun Uprave za nekretnine-a

 3. Uplatnicu na račun RAT-a

 4. Donijeti fotokopiju lične karte ili pasoša (podnosioc zahtjeva).

Zahtjev za brisanje tereta.

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

 1. Ispunjen zahtjev za brisanje tereta.

 2. Potvrda banke o brisanju tereta.

 3. Uplatnicu na račun Drzavnog trezora-uprava za nekretninne Podgorica

 4. Uplatnicu na račun Uprave za nekretnine, svrha: Administrativna taksa

 5. Donijeti fotokopiju lične karte ili pasoša (podnosioc zahtjeva)

Zahtjev za ovjeru elaborata

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

 1. Donijeti 3 elaborata (od kojih jedan ostaje u upravu za nekratnine)

 2. Uplatnicu na račun Uprave za nekretnine-a

 3. Uplatnicu na račun RAT-a

 4. Donijeti fotokopiju lične karte ili pasoša (podnosioc zahtjeva).

Brisanje prava korišćenja i upis prava svojine

U upravu za nekretnine potrebno je donijeti sljedeće:

 1. Svojeručno napisan Zahtjev za brisanje prava korišćenja/sukorišćenja i upis prava svojine.

 2. List nepokretnosti predmetne nepokretnosti.

 3. Dokaz o uplati takse na račun RAT-a

 4. Ugovor o kupoprodaji - ovjeren

Sve vijesti