Crna Gora za regionalnu saradnju, ali EU prioritet

Autor:

Crna Gora podržava regionalnu saradnju, ali pregovori za članstvo u Evropskoj uniji (EU) ostaju njen prioritet, poručila je savjetnica predsjednika Vlade za ekonomska pitanja Nina Vujošević.

0
A- A A+
balkan region srbija bosna bugarska makedonija albanija balkanci Foto: MONDO, Mario Milojević

  Ona je, uoči Samita država Zapadnog Balkana u Trstu, saopštila da će Crna Gora preksjutra podržati Akcioni plan za regionalni ekonomski prostor i regionalnu saradnju uopšte, ali isključivo u postojećem pravnom okviru.

„U integracionom smislu ključni prioritet naše zemlje ostaje okončanje procesa učlanjenja u EU", rekla je Vujošević koja je potkoordinator Radnog tima Vlade Crne Gore za oblast ekonomskih integracija u sklopu pripreme aktivnosti u okviru Berlinskog procesa.

Na Samitu u Trstu biće, kako je najavila, razmatran Konoslidovani višegodišnji Akcioni plan za Regionalni ekonomski prostor za šest zemalja Zapadnog Balkana.

„Crna Gora u potpunosti podržava sve aktivnosti koje vode usklađivanju zemalja u procesu proširenja, odnosno pridruživanja jedinstvenom tržištu EU", kazala je Vujošević, saopšteno je iz Vlade.

U tom kontekstu, kako je navela, činjenica da je Crna Gora nedavno zatvorila pregovaračko poglavlje 30 – Vanjski odnosi, koje određuje trgovinsku politiku prema trećim zemljama, najbolje govori o tome kako se treba pripremati i usvajati evropske standarde.

„Polako završavamo svoje obaveze u dijelu zatvaranja pregovaračkih poglavlja i stoga u potpunosti podržavamo sve aktivnosti koje su podrška zemljama u procesu proširenja da se što brže i bolje usklade sa pravnom tekovinom EU“, rekla je Vujošević.

Ona je navela da je početkom godine bilo više inicijativa za jačanje regionalne ekonomske integracije na Zapadnom Balkanu, kao i da su pominjani „carinska unija“ i „zajedničko tržište“ regiona Zapadnog Balkana.

O tome je, prema njenim riječima, bilo riječi i u martu ove godine u Sarajevu, na sastanku predsjednika vlada država Zapadnog Balkana i predstavnika Evropske komisije.

„Ali je u integracionom smislu ključni prioritret Crne Gore bio i ostao proces integracije u EU“, dodala je Vujošević.

Kako je kazala, nakon sastanka u Sarajevu, u cilju sagledavanja mogućnosti jačanja regionalne ekonomske saradnje i to u okviru realnih mogućnosti produbljivanja ove saradnje, pristupilo se sastancima na tehničkom nivou kojima su prisustvovali predstavnici vlada zemalja Zapadnog Balkana, Evropske komisije, Savjeta za regionalnu saradanju, sekretarijata CEFTA-e i Svjetske banke.

Vujošević je saopštila i da je održano i više sastanka na visokom političkom nivou o sagledavanju mogućnosti jačanja regionalne ekonopmske saradnje u nekoliko oblasti.

„Stav Crne Gore na navedenim sastancima uvijek je bio da podržavamo regionalnu ekonomsku integraciju, pri čemu je svakako naš ključni prioritet pregovori za članstvo u EU, i naravno naša podrška je usmjerena na sve što je komplementarno sa tim procesom“, rekla je savjetnica predsjednika Vlade.

Ona je objasnila da je na sastancima dogovoreno da se nastavi sa jačanjem regionalne ekonomske integracije kroz razvoj regionalnog ekonomskog prostora u okviru šest zemalja Zapadnog Balkana, u četiri oblasti - trgovina, investicije, mobilnost i digitalizacija.

„Razvoj regionalnog ekonomskog prostora zemalja Zapadnog Balkana kao CEFTA strana i implementaciju Konsolidovanog akcionog plana za regionalni ekonomski prostor za šest zemalja Zapadnog Balkana, Crna Gora je podržala kao prihvatljiv u postojećem pravnom okviru koga čine: Zakon o ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Republike Crne Gore s druge strane, i Zakon o ratifikaciji sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevrospkog sporazuma o slobodnoj trgovini, uz mogućnost potpisivanja dodatnih protokola na CEFTA sporazum“, saopštila je Vujošević.

Kako je kazala, takav stav Crne Gore je prihvaćen od Evropske komisije i zemalja regiona, i postojeći pravni okvir je postao sastavni dio Akcionog plana.

„ Drugim riječima, Konsolidovani višegodišnji Akcioni plan za regionalni ekonomski prostor za šest zemalja Zapadnog Balkana će se sprovoditi u CEFTA pravnom okviru i shodno Sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju svake od zemalja regiona“, pojasnila je Vujošević.

Ona je navela da je Akcionim planom predviđeno da on neće ograničavati zemlje regiona u vođenju sopstvene trgovinske politike.

Vujošević je rekla da je suština tog Akcionog plana da se vrši jačanje regionalne saradnje u navedene četiri oblasti.

„Kada je riječ o oblasti trgovina, tome će se doprinijeti kroz pojednostavljenje trgovine, eliminisanje određenih, naročito netarifnih barijera u trgovini, kao i pojednostavljenje trgovine uslugama“, objasnila je Vujošević.

Prema njenim riječima, u oblasti investicija akcenat je na stvaranju regionalne investicione agende za reforme u regionu koje će podstaći veći priliv investicija u region i jačanje promocije regiona kao investicione destinacije.

„Što se tiče mobilnosti kao treće oblasti koja je predmet ovog Akcionog plana, akcenat je na povećanoj mobilnosti istraživača, otklanjanju ili ubrzanju aktivnosti na priznavanju akademskih kvalifikacija, kao i stručnih kvalifikacija i to za doktore, stomatologe, arhitekte i građevinske inžinjere“, kazala je Vujošević.

Ona je navela da se za oblast digitalizacije, kao četrvte oblasti u Akcionom planu, predviđaju aktivnosti koje se odnose na podsticanje razvoja digitalne infrastrukture, stvaranje ekonomskog prostora bez rominga, usaglašavanje politika spektra, poboljšanje internet bezbjednosti i slično.

„Konsolidovani višegodišnji Akcioni plan sadrži i dinamiku sprovođenja aktivnosti do 2020. godine, sa nekim aktivnostima do 2023. godine, kako bi se postojeća regionalna saradnja unaprijedila stvaranjem ekonomskog prostora za četiri oblasti koje su njegov predmet“, dodala je Vujošević.

Ona je rekla da će se sprovođenje mjera iz Akcionog plana vršiti uz korišćenje efikasnosti postojećih institucija - CEFTA sekretarijata i Savjeta za regionalnu saradnju, koje će biti zadužene za izvještavanje o primjeni tog Plana.

U predlogu Akcionog plana, koji je razvijen u saradnji sa Evropskom komisijom i svim zemljama regiona, CEFTA i Regionalnog savjeta za saradnju, pozvane su, kako je saopštila, međunarodne organizacije, međunarodne finansijske institucije i donatori da usaglase svoje programe pomoći sa predlogom aktivnosti iz Plana.

%MCEPASTEBIN%

Sve vijesti