Nijedna korisnica naknade neće biti oštećena

Autor:

Ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić, odgovorio potpredsjednici Demokratske Crne Gore, Zdenki Popović.

0
A- A A+

Nijedna korisnica naknade po osnovu rođenja troje i više djece neće biti oštećena zbog prekoračenja zakonom predviđenog roka u donošenju rješenja po žalbama na umanjenje primanja, jer Ministarstvo rada i socijalnog starnja (MRSS) namjerava taj postupak da okonča do kraja juna.

To se navodi u odgovoru ministra rada i socijalnog staranja, Kemala Purišića, potpredsjednici Demokratske Crne Gore, Zdenki Popović, na otvoreno pismo u kom je zatražila podatake koliko je ukupno podneseno žalbi Ministarstvu protiv rješenja centara za socijalni rad, kojim je izvršeno umanjenje naknadna majkama po osnovu rođenja troje ili više djece.

Purišić podsjeća da je MRSS u utorak, objavilo saopštenje kojim upoznaje korisnice naknada po osnovu rođenja troje ili više djece i cjelokupnu javnost, sa situacijom koja je nastala zbog kašnjenja u donošenju rješenja po žalbama na umanjenje iznosa naknada za žene koje su rodile troje ili više djece.

On navodi da su Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, koje su stupile na snagu 17. januara ove godine, naknade po osnovu rođenja troje ili više djece smanjene, sa iznosa od 336 na 264 eura i sa iznosa od 193 na 144 eura.

Purišić je precizirao da je pravo na naknadu stekla 22.051 žena.

„U saopštenju je naglašeno da je od 28. februara do 15. maja, u MRSS pristiglo 13.500 žalbi, a sadržaj žalbi se odnosi na to da Ustav Crne Gore zabranjuje retroaktivnu primjenu zakona, što je 12 puta više žalbi nego što je stiglo za cijelu 2016. godinu. Završeno je preko šest hiljada rješenja kojima su žalbe odbijene kao neosnovane“, rekao je Purišić.

Dodao je da je u MRSS stiglo preko 600 urgencija, koje se odnose na prekoračenje roka za odgovor na žalbu i ti predmeti su prioritetno uzeti u razmatranje, i oko hiljadu tužbi na Rješenje o odbijanju žalbe zbog umanjenja naknade po osnovu rođenja troje ili više djece.

„Svaki predmet u Ministarstvu mora biti zaveden u arhivi po redosljedu prispijeća. Time se svakodnevna ažurnost, uz druge poslove, teško postiže, a kako je obim posla u upravnom postupku višestruko uvećan i angažovanjem brojnih političkih i drugih subjekata u državi kroz medijsku i pravnu podršku, MRSS ulaže maksimalan napor da otkloni ove barijere uvodeći prije svega dvosmjenski rad u arhivi, prekovremeni rad u centrima za socijalni rad, povećanu podršku u kadrovskom i tehničkom smislu“, rekao je Purišić.

Prema njegovim riječima, u skladu sa svakodnevnim prilivom predmeta i žalbi korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili vise djece, u MRSS su svejsni činjenice da nijesu u mogućnosti da ispoštuju rok od 30 dana koji je propisan članom 242 Zakona o opštem upravnom postupku.

„MRSS koristi ovu priliku da Vas obavijesti da je rok za rješavanje po žalbama instrukcioni rok i uvjeravamo Vas da nijedna korisnica naknade neće biti oštećena zbog prekoračenja zakonom predviđenog roka i da je namjera Ministarstva da se započeti postupak dostavljanja Rješenja po žalbama završi do kraja juna 2017. godine“, naglasio je Purišić.

Sve vijesti