Kako otvoriti žiro račun u crnogorskoj banci

Autor:

U današnje vrijeme, sve je veća potreba za korišćenjem usluga banaka, iz bezbjednosnih, ali i praktičnih razloga. Mondo će vam olakšati proceduru otvaranja žiro računa i približiti prednosti koje posjedovanje istog pruža.

3
A- A A+
novac, evri, evro, pare, novcanice, novčanice, novčanica Foto: MONDO - Mario Milojević

  Prije svega, potrebno je da znate da tekući, odnosno transakcioni žiro račun, možete besplatno otvoriti na šalteru bilo koje banke u Crnoj Gori, i da je procedura otvaranja slična u svim bankama.

Žiro račun mogu otvoriti fizička lica, rezidenti i nerezedienti, sa stalnim ili povremenim primanjima.

Za otvaranje tekućeg računa dovoljno je da lice priloži identifikacioni dokument – ličnu kartu ili pasoš. Takođe, u skladu sa zakonskim propisima o sprječavanju pranja novca, neophodno je da lice popuni i PEL obrazac (obrazac kojim se potvrđuje da li je osoba koja otvara žiro račun politički eksponirano lice).

Tekući račun može biti otvoren individualno ili kolektivno:

  • Individualno otvaranje tekućih računa vrši se na osnovu pojedinačnih zahtjeva klijenata.
  • Kolektivno otvaranje tekućih računa vrši se na osnovu potpisanog Ugovora o isplati ličnih primanja radnika između pravnog lica u kom zaposleni radi i Banke.

Takođe, vlasnik tekućeg računa može ovlastiti drugu osobu koje će ravnopravno sa vlasnikom raspolagati sredstvima sa tekućeg računa.

Neke od prednosti otvaranja žiro računa:

  • Prilikom otvaranja žiro računa možete aplicirati za Maestro Master Card i/ili VISA debitnu karticu, čije održavanje varira od banke do banke, ali u principu ne iznosi više od jednog eura mjesečno.
  • Izdavanje ovih kartica je besplatno, a one vam omogućavaju da raspolažete sredstvima sa tekućeg računa u zemlji i inostranstvu.
  • Klijenti koji ostvaruju redovna primanja posredstvom žiro, imaju pravo da apliciraju za odobrenje limita.
  • Mogućnost dobijanja informacija o stanju na računu preko SMS obavještenja.*
  • Raspolaganje sredstvima putem e-bankinga.*

*Napominjemo da neke od dodatnih usluga, poput SMS obavještenja i e-bankinga, banka dodatno naplaćuje.

Sve vijesti