Pravila korišćenja

SADRŽAJ I USLUGE PORTALA MONDO

Portal MONDO svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju Internet vijesti, kolumne, foto galerije, uslugu pretraživanja sadržaja,  blog, on-line platformu za igrice.  Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Portal MONDO zadržava pravo ukidanja i promjene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja Portala MONDO kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Portala MONDO, bez obaveze prethodne najave.

KOMENTARI ČITALACA

Čitaoci mogu da komentarišu vijest i iznesu svoje mišljenje u pogledu objavljene vijesti. Prilikom registracije za objavljivanje komentara na vijesti objavljene na Portalu MONDO, korisnik je dužan da se pridržava sledećih pravila o objavljivanju komentara:

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji Sadržaj koji:

1) povređuje, lišava ili ugrožava autorska imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine, ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica

2) povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti

3) je prevaran, obmanjujući, neistinit

4) je namijenjen djeci ili koji se može smatrati namijenjenim djeci, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti djece na internetu

5) je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički

6) promoviše diskriminaciju, netoleranciju, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe

7) je nasilan ili preteći ili promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju prijetnju prema bilo kom licu ili entitetu

8) promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance.

Mi zadržavamo pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obavještavanja, uklonimo ili onemogućimo pristup bilo kom Sadržaju i Nalogu po našem utvrđenju, za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredaba ili da je na drugi način štetan za Portal MONDO.

Ne može se objaviti lični pisani zapis, zapis lika i zapis glasa „bez pristanka lica čije riječi, glas odnosno lik sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice", takođe „ni bez pristanka onoga kome su namijenjeni, odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povrijeđeno pravo na privatnost ili koje drugo pravo tog lica".

Ne smije se modifikovati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati Portalu MONDO ili modifikovati drugi Sajt na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa Portalom MONDO.

Ne smiju se postavljati, hostovati ili prenositi "netražene" mailove, sms poruke ili spam poruke, virusi ili kodovi koji imaju destruktivnu prirodu.

Redakcija Portala MONDO zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni, kao i pravo skraćivanja komentara. Redakcija Portala MONDO nema obavezu obrazlaganja odluka vezanih za skraćivanje komentara i njihovo objavljivanje. Ne objavljuju se komentari koji predstavljaju komentar drugih (već objavljenih) komentara, kao ni polemike između komentatora, osim u slučaju drugačije procjene redakcije Portala MONDO.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I TAJNOST PODATAKA

Portal MONDO može prikupljati izvjesne informacije ili lične podatke automatski generisane ili obezbijeđene od strane posjetilaca ili korisnika našeg Portala MONDO (u daljem tekstu: podaci o korisnicima). Podaci o  korisnicima mogu uključivati i informacije koje se mogu individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima.

Portal MONDO poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika. 

Portal MONDO može prikupljati lične podatke korisnika samo uz njihovu saglasnost. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika Portala MONDO, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.

COOKIES

Cookies su informacije sačuvane na vašem hard disku koje služe boljem funkcionisanju Portala MONDO. U standardnoj postavci, vaš računar prihvata cookies-e, a ukoliko ih želite isključiti, više vam neće biti dostupne opcije poput brzog odabira jednim klikom ili personalizovane početne stranice.  Portal MONDO se ne služi cookies-ima za čuvanje ličnih podataka, stoga je vaša privatnost uvijek zagarantovana.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE I OGLAŠIVAĆI

Portal MONDO sadrži i podatke i informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Portal MONDO nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Portal MONDO nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na Portalu MONDO kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na Portalu MONDO. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na Portalu i izvan Portala MONDO isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te Portal MONDO nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

LIČNA, AUTORSKA I DRUGA PRAVA

Sadržaj na Portalu MONDO može biti zaštićen autorskim pravima.  Sadržaj objavljen na Portalu MONDO ne smije se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Portala MONDO, ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati štetu Portalu MONDO ili bilo kom trećem licu u skladu sa propisima.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na Portalu MONDO povređuje Vaše lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, možete od odgovornog urednika zahtijevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede. Obavještenje o eventualnoj povredi, odnosno Vaš odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, te lokaciju (tj. URL adresa) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.

MOBILNA APLIKACIJA

Korišćenjem mobilnih aplikacija korisnik se slaže sa svim uslovima pod kojim aplikacija funkcioniše na instaliranom uređaju. MONDO ima pravo da korisniku šalje servise obavještavanja ukoliko se korisnik sa tom funkcijom prethodno saglasio na svom mobilnom uređaju. Korisnik je saglasan i u isto vrijeme garantuje da neće i da nema pravo da MONDO aplikaciju, na bilo koji način nelagalno koristi, kao i da ih prevashodno neće zloupotrebljavati u cilju sticanja lične dobiti, uznemiravanja odnosno vrijeđanja drugih, i to po bilo kom osnovu. Korišćenjem aplikacije korisnici su saglasni sa cjelokupnim sadržajem aplikacije, te su, u skladu sa navedenim, saglasni i sa smještanjem kolačića na uređaj korisnika. MONDO ima pravo da u bilo kom trenutku, a u skladu i isključivo svojim poslovnim odlukama, prekine dalje plasiranje određenog sadržaja, odnosno ugasi postojeće servise, podršku kao i samu aplikaciju.