Telefoni organizacija, dežurni telefon

Spisak telefona i adresa svih važnijih turističkih organizacija u Crnoj Gori.

0
A- A A+

Turističke informacije - telefon otvoren 24 časa +382819797

Telefon za žalbe Ministarstva turizma +382819817 (otvoren 24 časa)

TURISTIČKA ORGANIZACIJA CRNE GORE (Ul. Omladinskih brigada 7 - Podgorica) +38281231101 ili +38281231102


Turističko informativni centar Herceg Novi - (Jova Dabovića 12) +3828826209Turističko informativni centar Kotor - (Stari grad 328) +38282325952Turističko informativni centar Tivat - (Palih boraca 8) +38282671324Turističko informativni centar Budva - (Njegoševa 28) +38286451814Turističko informativni centar Bar - (Obala 13. jul b.b.) +38285311633Turističko informativni centar Ulcinj - (ul. 26. novembra) +38285412595

Turističko informativni centar Žabljak (Narodnih heroja 3)  +38287261802


MONTENEGROEKSPRES (Poslovni centar Vektra 9A, Podgorica) +38281234787


CRNA GORA TOURS (Nemanjina obala 11, Podgorica) +38281634093