SRBIJA: Selo koje ima 50 fabrika!

video 0

Ši­ma­nov­ci su je­di­no se­lo u Sr­bi­ji ko­je ima 50 fa­bri­ka. U po­go­ni­ma na te­ri­to­ri­ji ovog se­la sa...

Nema komentara. Budite prvi koji će napisati komentar na ovu vest.

Sve vijesti